Schooltijden

Groep 1-4 :    7.30 uur – 12.30 uur

Groep 5-8 :   7.45 uur – 12.45 uur 

Let op:
De lestijden verschillen qua begin en eindtijd, breng en haal uw kind a.u.b. op tijd op, zodat er geen lesonderbrekingen of stremming in het verkeer plaatsvindt. 

Het afzetten en ophalen van uw kind gebeurt volgens een drive thru model, zodat er een goede doorstroming plaatsvindt. Parkeren in de straat tijdens ‘spits-kwartier’ is niet toegestaan. Gesprekken met leerkrachten en ouders zullen na ‘spits-kwartier’ worden ingepland.

Vrije dagen, vakanties en activiteiten

Basisschool Samen houdt de nationale vrije dagen aan en de school vakantie lopen zo veel mogelijk gelijk met het MinOWC.
Voor een vrije dag wordt er op school aandacht besteed in de vorm van een viering of educatie.

Los van de vieringen en educatie momenten voor de vrije dagen zijn er nog andere activiteiten gedurende het schooljaar. Denk aan oudergesprekken, excursies en een voorleeswedstrijd. Alles is opgenomen in de jaarplanning.