Ontdekkend leren

In groep 3-8 van Basisschool Samegaan de kinderen op ontdekking in de leerstof. Nieuwsgierigheid, onderzoeken en leren door te doen staat hierin centraal. De basisvakken krijgen vorm aan de hand van de methode in het instructielokaal en op de flexibele werkplekken. De creatieve vakken & wereloriëntatie krijgen vorm aan de hand van thema’s met een kernverhaal. 

De basisvakken

De basisvakken taal & spelling, lezen, rekenen en schrijven vinden plaats aan de hand van methodes, waarin leren door samen te doen centraal staat. Denk aan het hakken van woorden door te springen op het plein, het ontdekken van meten door het opmeten van het plein, het ‘bouwen’ van woorden met blokjes bij spelling en samen lezen op de bank.

  • Lezen: Veilig leren lezen voor groep 3
  • Taal & spelling: Taal Actief
  • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Junior Einstein
  • Rekenen: De wereld in getallen
  • Schrijven: Pennenstreken
  • Studievaardigheden: BijdeHand

Creatieve vakken en wereldoriëntatie

Bij Basisschool Samen vinden we het belangrijk dat kinderen vanuit nieuwsgierigheid de wereld ontdekken en leren kennen. Door de creatieve vakken en wereldoriëntatie middels een kernverhaal in een thema aan te bieden, kunnen we dit realiseren. De vragen die kinderen hebben over de wereld worden opgenomen als inspiratie voor nieuwe thema’s. Denk aan vragen als: “Hebben vogels een neus?”, “Hoeveel bloed hebben wij?”

De kracht van het thematisch werken is het vakoverstijgend leren. De kinderen doen een beroep op alle vaardigheden en kennis die ze beheersen om het probleem of de vraag in het kernverhaal op te lossen. 

Instructielokaal

De instructie voor de basisvakken vinden plaats in het instructielokaal. Hiervoor zijn vaste instructie momenten gepland. Er zijn instructie momenten met de hele klas en momenten voor kleine groepjes. De kleine groepjes geven extra gelegenheid voor verlengde instructie of extra uitdaging. 

Terwijl een leerkracht de instructie geeft aan een groepje, werken de andere kinderen buiten op de flexibele werkplekken, onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent.

De kinderen zijn op de hoogte van de momenten, zodat ze hier rekening mee kunnen houden bij het inplannen van hun werk. Hierdoor leren de kinderen vaardigheden als plannen en tijdmanagement.

Flexibele werkplekken

Op het schoolterrein van Basisschool Samezijn er verschillende plekken ingericht als werkplekken. Op deze manier kunnen de kinderen op dat momenten kiezen voor de manier die bij hen past. Misschien wil het kind bij rekenen graag staan, terwijl hij bij taal graag aan een lage tafel in kleermakerszit zit. Dit is allemaal mogelijk! De kinderen kiezen daarnaast of ze alleen of samen willen werken.

De verwerking van de basisvakken zijn opgenomen in een weektaak. Op deze weektaak staan de doelen en welke opdrachten er per week moeten worden gemaakt. De weekplanning wordt afgestemd op de behoeften van het kind. Zelfredzaamheid, samenwerken, plannen en het stellen van hulpvragen zijn hierin van belang. Het team begeleidt de kinderen hierin en stelt samen met hen individuele groeidoelen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.