Basisschool Samen staat voor het samen communiceren, samen leren, samen werken en samen groeien binnen de ‘schoolfamilie’. Vanuit een veilige basis kunnen de kinderen via ontdekken, groeien en zelfstandig beslissingen (leren) maken. We wijken af van het traditionele onderwijs. Buiten onderwijs en flexibele leerplekken zijn hier een onderdeel van, maar ook het actief en assertief bijdragen aan het leerproces.

Basisschool Samen staat voor het aanleren van vaardigheden waar kinderen de rest van hun leven voordeel uit kunnen halen. Het zogeheten ‘levenslang leren’ komt tot stand wanneer de juiste vaardigheden worden aangereikt en dit begint al bij de allerjongsten.

Ontdekken met plezier

Door te ontdekken, leren we met plezier. Aan de hand van doelen gaan we aan de slag binnen de basisvakken. Voor de creatieve en wereld oriëntatie vakken gaan we aan de hand van een verhaal of een vraag op ontdekking in de leerstof.

Flexibele werkplekken

Er zijn verschillende werkplekken waar kinderen uit kunnen kiezen. Werken aan een hoge tafel op een stoel, een kruk of staand? Werken aan een lage tafel in kleermakers zit? Werken op een kleed of een bank? Werken op de manier die bij jou past!

zelfredzaamheid stimuleren

Samen werken we aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Kinderen leren zelfstandig de verwerking in te delen, zelf doelen te stellen, keuzes te maken en problemen op te lossen. Zij doen dit door elkaar te ondersteunen, onder begeleiding van het team.

Onze schoolfamilie

De kinderen, de ouders en het team vormen samen de schoolfamilie. De schoolfamilie staat voor warmte, vertrouwen, behulpzaamheid en samenwerken. Samen werken we aan de toekomst, waarin de talenten en kwaliteiten van de kinderen de ruimte krijgen.

Nederlands curriculum +

De school werkt met een Nederlands curriculum. Dit houdt in dat we de Nederlandse kerndoelen volgen. Het curriculum wordt aangevuld met leerdoelen die aansluiten op de Surinaamse samenleving, in het bijzonder de wereldoriëntatie vakken en cultuur.

Leervolgsysteem IEP

De school maakt gebruikt van IEP voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Dit is een digitale toets die 2 keer per jaar wordt afgenomen. IEP brengt niet alleen het leren in kaart, maar ook de talenten met de module hart en handen.

Ons team

Ons team bestaat uit pabo geschoolde leerkrachten, onderwijsassistenten, een remedial teacher en een directeur die tevens onderwijswetenschapper is. Meer weten over het team?