Missie

Basisschool Samen is een plek waar kinderen met plezier de wereld om zich heen ontdekken. De kinderen werken met zelfvertrouwen en eigenaarschap aan hun vaardigheden die zij later nodig hebben succesvol te zijn in de samenleving. Dit alles gebeurt binnen de ‘schoolfamilie’.

Visie

Vanuit nieuwsgierigheid leren de wereld te ontdekken zorgt voor zelfvertrouwen, leerplezier en motivatie. De kinderen gaan op ontdekking in de basisvakken (taal, lezen, rekenen) door het volgen van instructies in kleine groepjes, waarna ze op flexibele werkplekken samen of individueel aan de slag gaan met de leerstof. De overige vakken (de creatieve vakken en wereldoriëntatie) worden thematisch aangeboden aan de hand van een kernverhaal. Het onderwijs speelt zich vooral in de buitenlucht af.

Tijdens deze ontdekkingstocht leren de kinderen vaardigheden om later succesvol te zijn binnen de samenleving. Denk hierbij aan vaardigheden als samenwerken, communicatie, probleemgericht handelen, creatief denken en moderne technologie.

Met een blik op de vaardigheden gericht werkt het kind aan een houding, waarin ‘levenslang’ leren centraal staat. Eigenaarschap speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de kinderen kijken we naar wat zij al kunnen en waar zij actief aan gaan werken. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met het opstellen van doelen.
Basisschool Samen vangt de kinderen op in de schoolfamilie. De schoolfamilie staat voor warmte, verbondenheid, samenwerken, zelfvertrouwen en vooral vertrouwen in de kinderen. De schoolfamilie streeft naar een tweede thuis gevoel, waarbij iedereen zichzelf mag zijn.