Ontdekken is leren

Ontdekkend en spelenderwijs leren vormt een belangrijke basis voor kinderen. Zij leren over zichzelf, over de ander en over de wereld om zich heen. Er is binnen onze school een natuurlijk verloop te zien tussen spelenderwijs leren in groep 1-2 naar ontdekkend leren in groep 3-8.

Talenten van kinderen

Basisschool Samen kijkt naar wat een kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. We mogen verwachten dat het leereffect toeneemt, wanneer we ons richten op de talenten van de kinderen. We dagen de kinderen uit met hun talenten, de gebieden te ontwikkelen die nog ontwikkeling vragen. Dit doen we door informatie op verschillende manieren over te brengen. Denk aan verbaal, met beelden, ritmes, schema’s en modellen, doe-activiteiten, samenwerkingsvormen en individuele reflecties.

Rol van de leerling

Kinderen bij Basisschool Samen leveren een actieve bijdrage aan het vormgeven van de leeromgeving. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Het is daarom van belang dat een kind wordt uitgedaagd in zijn belevingswereld. Interactie tussen de kinderen onderling en tussen leerkracht en het kind staat centraal. De kinderen leren reflecteren op hun leerproces en krijgen de ruimte hierin te groeien. Ze leren daarnaast samenwerken, verantwoordelijkheid en initiatief nemen, kritisch denken en er voor elkaar te zijn. We leggen de lat hoog bij Basisschool Samen, omdat wij geloven in ‘onze’ kinderen!

Rol van het team

Het team van Basisschool Samen zorgt voor een goede balans tussen het persoonlijk belang van het kind (kindgericht) en de bedoeling van de school (leerstofgericht). Een leerkracht wordt gekoppeld aan een groep, maar alle leerkrachten dragen bij aan de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat er een nauwe samenwerking is. Het team biedt samen hulp in het verwerven en ontwikkelen van nieuwe kennis & vaardigheden. Bij het signaleren van extra zorg wordt dit geboden in de vorm van extra ondersteuning en remedial teaching.