Ontwikkeling

Basisschool Samevolgt de ontwikkeling op cognitief en sociaal- emotioneel gebied. Dit gebeurt aan de hand van methodetoetsen, observaties en afname van IEP. We richten ons hierbij op het aanleren van vaardigheden om te groeien naar de einddoelen van het basisonderwijs die vastgelegd zijn in de referentiekaders. Aan de hand van reflectiegesprekken maken we kinderen bewust van hun leerproces en maken we leerdoelen visueel. Op deze manier maken we de kinderen ‘eigenaar’ van hun leerproces onder begeleiding van ons team. Lukt het niet op manier 1, dan bekijken we manier 2. Er zijn honderden verschillende wegen naar Rome, wij zoeken samen met het kind de weg die het beste bij het kind past.

Zorg

Bij het signaleren van knelpunten in het leerproces zal er extra ondersteuning geboden worden door de remedial teacher. Samen met het kind wordt een doelgericht plan gemaakt, welke vervolgens met de ouders wordt besproken. Met elkaar werken we toe naar het behalen van de doelen in het plan. Op deze manier werken we aan een doorgaande leerlijn in het leerproces.

Zorgnetwerk

Basisschool Samen heeft een breed zorgnetwerk om kinderen op te vangen, wanneer meer zorg nodig is dan de school kan bieden. Er is een nauwe samenwerking met Onderwijsprakijk Bloei, verschillende logopedisten, orthopedagogen en psychologen. In overleg met ouders kunnen we op deze manier de zorg uitbereiden om het kind optimaal te laten groeien.