Basisschool Samen is een openbare school waarbij we de Nederlandse lesmethodes raadplegen. Onze identiteit wordt bepaald door wat wij als school belangrijk vinden, de keuzes die wij maken, de prioriteiten die we stellen en de manier van met elkaar omgaan op school.

Suriname kent een diverse multiculturele leerling populatie. Over het algemeen zijn onze kinderen afkomstig uit verschillende culturen, waarbij er vaak meerdere talen thuis worden gesproken. Wij besteden daar aandacht aan. Sociale vaardigheden en sociale omgangsnormen staan bij ons ons hoog in het vizier waarbij wordt uitgegaan van wederzijds respect. Ieder kind is uniek, en het is belangrijk dat je voor jezelf en anderen opkomt. Elke leerling is welkom, ongeacht geloof, nationaliteit of afkomst, er is geen plaats voor racisme of discriminatie.